Aelbrechtskolk 3b
 3025 HA Rotterdam
 Nederland
 tel. 010-42580
11
 

 
Een museale collectie, boeiend en in beweging
Gespecialiseerd in 16e, 17e en 18e eeuwse meubelen
Lid Koninklijke Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst